DO POBRANIA

Licencja na pliki

Wszystkie pliki zawarte w dodatku Centralna Magistrala Kolejowa stanowią integralną całość dalej nazywaną „CMK”.

Dodatek CMK rozpowszechniany jest na prawach ograniczonego freeware, bez żadnej gwarancji.

Autorzy tego dodatku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikłe z użycia lub z jego niezgodności.

CMK, ani żadna jego część nie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych oraz odsprzedaży bez pisemnej zgody autorów.

Publikowanie i rozpowszechnianie tego w innych serwisach World Wide Web niż https://www.cmk.trainsim.pl/ bez zgody autorów jest zabronione.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dodatek CMK posiada zastrzeżone prawa autorskie należące do wyżej wymienionych autorów zgodnie z „Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Użytkownik może używać ten dodatek tylko jeżeli zgadza się na wszystkie warunki tej licencji.

[icon name=”check”] ZGADZAM SIĘ


© TrainSim.pl 2016-2022